Category: Active Directory

Väck Domän kontrollanter från de döda

Väck Domän kontrollanter från de döda

I kursmiljöer stöter man ibland på Domänkontrollanter som vägrar prata med varrandra. Det har tagit för lång tid sedan de replikerade sist och Tombstonelifetime har passerats. Tombstone lifetime är 60 dagar i gamla 2003...