Server 2012 .net 3.5 installation fails

Sitter idag och implementerar en CA server i Windows server 2012.

Stötte på ett nytt annorlunda fel. Microsoft har tydligen inte allt på disk längre i Windows server 2012.

The source files could not be found!

Man måste nu för vissa features (tex .net 3.5) ange en sökväg till käll filerna. Sätter man i en dvd med windows server räcker inte detta utan man måste peka ut den med sökvägen d:\sources\sxs\

over and out!

About Post Author

Mr T-bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Certified in most microsoft technologies and over 20 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...

%d bloggers like this: