Slow Boot Slow Login Hotfix Rollup

Microsoft har ständigt haft problem med trög uppstart och tröga inloggningar. I går släppte de en “kul” hotfix rollup. Slow Boot Slow Login (SBSL) Hotfix Rollup. En samling med alla de 90 (ja 90st) hotfix som försökt lösa problemen.

Funkar den? Givetvis provade jag den direkt på en terminalserver 2008 R2. En markant skillnad på inloggings tider. skulle tro att det rör sig om en halvering. Kanske bara en tillfällighet men det ser ut att funka bättre.computer_asleep

Mer info: https://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/03/12/slow-boot-slow-login-sbsl-hotfix-rollup-for-windows-7-and-server-2008-r2-available-today.aspx

Ladda ner och testa du oxo: https://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB2775511

 

About The Author

Mr T-Bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Most Valuable Professional (MVP) on Enterprise Mobility. Certified in most Microsoft technologies and over 23 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...