Powershell i Intune

Nu finns möjlighet att skicka ut powershell script med Intune.
Jag har lekt lite med detta och skapat ett enkelt demo script som laddar ner senaste BgInfo från microsoft och sätter bakbrundsbild med Hostname och IP.

Powershell för Intune hittar du i Intune portalen under Enhetskonfiguration


När du lägger upp scriptet finns 2 settings:

Skall scriptet köras som user eller system
Kräv att scriptet skall vara signerat eller inte

Hur enkelt som helst! Powershell via Intune ger ju onändliga möjligheter. Vad sägs om att rulla ut Desired State Configuration och se till att klienten har en viss config?
Mitt exempel script ligger uppe på scriptcenter:

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/BgInfo-for-Intune-3b92eff0?redir=0

About The Author

Mr T-Bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Most Valuable Professional (MVP) on Enterprise Mobility. Certified in most Microsoft technologies and over 23 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...