Wrapper för att lägga upp ett schemalagt powershell script via Intune

Förra veckan satt jag och byggde bitlocker scriptet,  vilket lägger upp ett scriptblock som ett powershell scheduledjob. Det krävde en del pyssel för att få ihop en bra wrapper som gjorde själve schemaläggningen. Så varför inte låta andra ta del av själva wrappern också? Har nu även lagt upp wrappern för att schemalägga ett job som system via intune Powershell script funktionen.

Ligger på scriptcenter förstås!

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Schedule-a-powershell-12273c4c

About The Author

Mr T-Bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Most Valuable Professional (MVP) on Enterprise Mobility. Certified in most Microsoft technologies and over 23 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...