Dax att aktivera Android Enterprise i Intune

Android har annonserat att de kommer avveckla det gamla traditionella stödet för MDM kallat Device admin i Android och ersätta med Android Enterprise (Tidigare Android for Work). Android Enterprise är ett koncept för att...