Snabbare USB i Windows 7

Tycker du att USB minnet borde vara snabbare?
Microsoft har en hotfix som ökar storleken på paketen vid överföring till USB.
Detta kan ge snabbare överförings hastighet då det blir mindre overhead trafik.

För att öka transfer storleken från default 64K till 2M:

1. ladda ner och installera hotfix: https://support.microsoft.com/kb/2581464

2. öppna regedit och öppna följande:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor

3. Under varje nyckel med: VVVVPPPP (VVVV=VendorID PPPP=ProductID)

4. Lägg till ett nytt Dword i denna nyckel med namn: MaximumTransferLength med värdet: 2097120

5. Starta om

Finns risk att vissa USB enheter inte klarar detta. Så testa på egen risk!

About The Author

Mr T-Bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Most Valuable Professional (MVP) on Enterprise Mobility. Certified in most Microsoft technologies and over 23 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...