Väck Domän kontrollanter från de döda

I kursmiljöer stöter man ibland på Domänkontrollanter som vägrar prata med varrandra. Det har tagit för lång tid sedan de replikerade sist och Tombstonelifetime har passerats.

Tombstone lifetime är 60 dagar i gamla 2003 domäner och 180 dagar i nya 2008 domäner. Så de nyare domänerna har förmågan att klara sig längre. Man kan modifiera tombstonelifetime med verktyget Adsiedit.

Men om man behöver väcka en DC från de döda kan man lägga in en register nyckel under:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\

Skapa ett nytt DWORD:

Allow Replication With Divergent and Corrupt Partner

Värde=1

Mer information:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc757610(WS.10).aspx

About The Author

Mr T-Bone

Torbjörn Tbone Granheden is a Solution Architect for Modern Workplace at Coligo AB. Most Valuable Professional (MVP) on Enterprise Mobility. Certified in most Microsoft technologies and over 23 years as Microsoft Certified Trainer (MCT)

You may also like...